top of page

Parade starts at the bottom of bangor

2016Logo.png

CAERNARFON

24.6.23

GWIRIWCH Y RHAGLEN!

BALCHDER

GOGLEDD

CYMRU

DATHLU AMRYWIAETH

Sefydlwyd Balchder Gogledd Cymru yn 2011 ac mae’n ddigwyddiad unigryw a phwysig sy’n dathlu’r gymuned LHDTQ+ ac yn cynnig cyfleoedd i ddod â phobl at ei gilydd a lleihau unigrwydd yn ein hardaloedd gwledig.

Mae Balchder Gogledd Cymru yn ymwneud ag arddangos ein cymuned amrywiol gan oresgyn rhagfarn, casineb, lleihau unigedd a dangos i aelodau o'r gymuned LHDTQ+ nad ydyn nhw ar eu pen eu hunain.

 

Mae'r ŵyl yn dod â phobl at ei gilydd, yn enwedig y rhai sy'n teimlo'n ynysig mewn ardaloedd gwledig, gan greu amgylchedd cefnogol a chroesawgar. Drwy gerddoriaeth fyw, perfformiadau a pharêd, nod Pryd Gogledd Cymru yw hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant, ac hybu ymdeimlad o gymuned a pherthynas i bawb.

 

Drwy ddarparu llwyfan i'r rheini yng Ngogledd Cymru sydd mewn ardaloedd gwledig, mae Pride Gogledd Cymru yn helpu i frwydro ynysigrwydd cymdeithasol ac yn hybu cysylltiadau cymdeithasol sy'n ymestyn y tu hwnt i'r ŵyl ei hun.

BETH YMLAEN

DIWRNOD

14:00 - 16:00

10:00 - 12:00

14:30 - 16:30

Galeri

  • Gweithdy celf gyda'r artist lleol Becs

14:30 - 16:00

10:00 - 13:00

Llyfgell Caernarfon

  • Lle Distaw

  • Sesiwn Stori a Symud

  • Blanc ydi Blanc gyda Llyfrau Lliwgar, clwb llyfrau LHDTQ+

10:00 - 12:00

12:00 - 16:00

Yr Hen Lys

  • Stondinau

  • Paned o Gê Coffi a Chacen

Neuadd y Farchnad

Gweithdy syrcas gyda Syrcas Cimera

14:30 - 16:30

GISDA

  • gweithgareddau gan Frân Wen 

Agenda
MAP.png

PARÊD!

13:00

BETH YMLAEN

NOSON

Sponsors
334085008_930671358347076_3477968041001856918_n.png

THEATR
Y LLYS

19:00 - 23:00

Mwynhewch brofiad bwyta unigryw sy'n llawn perfformiadau gloyw, comedi doniol, a cherddoriaeth hwylus. Yhunwch â ni am noson hamddenol a balch gyda bwyd blasus, talent anhygoel, ac atgofion bythgofiadwy!

Rhaid i rai dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Mynediad i bobl dros 18 oed yn unig ar ôl 9pm.

LILY BEAU

SCOTT HAIG

ACHLYSUROL

HANNAH POPEY

ARWEINYDD GAN

CATRIN FEELINGS

334085008_930671358347076_3477968041001856918_n.jpg

NEUADD Y
FARCHNAD

16:00 - 02:00

Paratowch i siglo Neuadd y Farchnad! Profwchnoson cyffroes yn llawn bandiau byw, DJs anhygoel, ac actiau syrcas syfrdanol. Cewch fod yn rhydd, downsio fel fynnwch, a gwneud atgofion bythgofiadwy yn y strafagansa llawn egni hon.

Rhaid i blant dan 15 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Rhaid i rai dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn ar ôl 6pm.

Mynediad i bobl dros 18 oed yn unig ar ôl 9pm.

PATRYMA

MATTHEW JOSEPH

FFATRI JAM

TARA BANDITO

ENDAF

SWNAMI (DJ SET)

ARWEINYDD GAN

STACY R W

Spotify_Logo_CMYK_Green.png
Tickets

CAEL EICH TOCYNNAU NAWR!

Cliciwch y botwm isod i sicrhau eich lle yn Balchder Gogledd Cymru a byddwch yn rhan o ddigwyddiad anhygoel!

NODDWYR

WG_Funded_land_mono.jpg
logo (2).png
Logo 1.png
logo (1).png
logo.png

MEWN PARTNERIAETH
GYDA

logo-oren-_2x-300x293 (1).png

Y FLWYDDYN DDIWETHAF