top of page

Byddwch yn rhan o Balchder Gogledd Cymru!

Ein Nodau:

Dod â’r LHDTQ+ a chymunedau ehangach at ei gilydd i ddathlu amrywiaeth a helpu i leihau unigrwydd i aelodau o’r gymuned yn ein hardaloedd gwledig.
Ein gweledigaeth hirdymor yw lleihau’r rhwystrau o wahaniaethu.
volonteers.jpg

Ymunwch â'n tîm o wirfoddolwyr!

Mae Balchder Gogledd Cymru yn cael ei redeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr. Rydym angen pobl fel chi i'n helpu i drefnu'r digwyddiad gorau y gallwn.

Mae buddion yn cynnwys:

  • Crys-t Balchder Gogledd Cymru.

  • Mynediad i’r digwyddiad

  • Dysgu sgiliau newydd.

  • Cyfarfod â phobl o'r un anian.

  • Gwella hyder.

  • Rhowch yn ôl i'r gymuned.

  • Gwneud gwahaniaeth

  • Cael HWYL!

1003330_686752068020909_1490659572_n.jpg

Byddwch yn rhan

Ydych chi'n fusnes wedi'i leoli yng Gaernarfon ac eisiau dangos eich cefnogaeth?

Dangoswch baneri Balchder i arddangos eich cefnogaeth yn ffenestri eich siop.  

Edrych i fod yn lleoliad ar gyfer penwythnos Balchder Gogledd Cymru?

Cysylltwch gyda ni!  

Sut bynnag yr hoffech chi gymryd rhan, rydym yn falch iawn o glywed gennych a gwneud hwn y mwyaf hygyrch, amrywiol a chynhwysol o Balchder Gogledd Cymru eto!

1003330_686752068020909_1490659572_n.jpg
bottom of page