top of page

Parade starts at the bottom of bangor

24 - 06 - 23

2016Logo.png
About
480015_686734174689365_1855884715_n (1).jpg

BALCHDER

GOGLEDD

CYMRU

DATHLU AMRYWIAETH

Sefydlwyd Balchder Gogledd Cymru yn 2011 ac mae’n ddigwyddiad unigryw a phwysig sy’n dathlu’r gymuned LHDT+ ac yn cynnig cyfleoedd i ddod â phobl at ei gilydd a lleihau unigrwydd yn ein hardaloedd gwledig.

Mae Balchder Gogledd Cymru yn ymwneud ag arddangos ein cymuned amrywiol gan oresgyn rhagfarn, casineb, lleihau unigedd a dangos i aelodau o'r gymuned LHDT+ nad ydyn nhw ar eu pen eu hunain.

Bydd ein rhaglen o ddigwyddiadau yn 2022 yn cael ei chynnal mewn lleoliadau ar draws Bangor gan ddod â’r ddinas yn fyw gyda Balchder.

Eleni, bydd Gorymdaith Balchder yn cael ei chynnal wrth i ni nodi 10 mlynedd ers digwyddiad cyntaf Balchder Gogledd Cymru yn 2012.

Agenda

BETH YMLAEN

1 PM- 4 PM

Storiel

Gweithdy syrcas gyda Y Festri a Pethau hwyl i blant a theuluoedd.

9AM - 5PM

Frân Wen

Beth mae balchder yn ei olygu i chi? Galwch draw i siop Frân Wen yng Nghanolfan Deiniol i rannu eich syniadau a chyfarfod rhai o’n hartistiaid.

1 PM

Parêd

Yn cychwyn o waelod Bangor ac yn gorffen yn yr eglwys gadeiriol, yn arwain gan y grŵp Oompah Stompers. (Dim Cerbydau)

4 PM - 12AM

Y Ranch

Parti balchder gyda cherddoriaeth fyw.

WARNING: May potentially trigger seizures for people with photosensitive epilepsy. Discretion is advised.

5:30 PM

Pontio

Yn dangos Swan Song

(Ffilm Todd Stephens 2021)

PERFFORMWYR

Sponsors
68431.jpg

OOMPAH STOMPERS

gruff3-1024x682.jpg

GRUFFYDD WYN

Image_MrBreakdown2.jpg

MR BRAKE DOWN

289017603_450222060250566_530501381314645178_n.jpg

CRYSTAL BAWLS

ImageShowZone2.jpg

SHOWZONE

ab6761610000e5eb467f85e0db9d640d753efdbc.jpg

WORLDWIDE WELSHMAN

CELAVI-STAIN-PROMO-PHOTO.jpg

SARAH WYNN

CELAVI

LARA JANE TURNER

Contact

Ffordd Parêd

NODDWYR

BLYNYDDOEDD GORFFENNOL

DEWCH I YMWELD Â NI

Dewch i mewn i ddweud helo yn ein siop falchder yng Nghanolfan Deiniol.
bottom of page